Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Blästbrukslämning (5)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Blästbrukslämning, ca 20x10 m (Ö-V) bestående av 2 slaggvarp och spridda slaggbitar under mossan. Slaggvarp, 6x3 m (N-S) och intill 0,3 m h, med i ytan måttligt med slaggbitar, 0,05-0,3 m st. Gråsten blandat med slaggen. Slaggvarp, 3,5x2 m (NNÖ-SSV) och intill 0,2 m h, med i ytan enstaka slaggbitar, 0,1-0,2 m st samt stenar, 0,1-0,3 m st. Nybyggd lada omedelbart N om området, Grillplats omelbart S om området. För äldre beskrivning se inskannat PDF-dokumet. Den grop som nämns i den beskrivningen återfanns ej vid revideringsinveteringen.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (53)

Gårdstomt, ca 70×40 m (N-S), osäker utrbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (78)

Gårdstomt, ca 90×30 m (Ö-V), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (76)

Gårdstomt, ca 100×60 m (NÖ-SV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar