Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Vägmärke (59)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Milstolpe, gjutjärn, 0,66 m h, 0,29 m br vid basen och 0,02 m tj. Avsmalnande uppåt med profikerat överstycke. På Ö sidan är under Oscar I:s krönta namnschiffer texten: 1. MIL J.AX: Dahlström Landshövding 1857 Postamentet är, 1,2x1,2 m (Ö-V) och 0,7 m h av kallmurad sten.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (53)

Gårdstomt, ca 70×40 m (N-S), osäker utrbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (46)

Gårdstomt, ca 50×40 m (N-S), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (11)

Slaggförekomst, ca 20×10 m (N-S), bestående av i V delen, vid ägogränsen, ett 30-tal slaggklumpar, 0,005-0,2 m st av tung, […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar