Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Bytomt/gårdstomt (76)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gårdstomt, ca 100x60 m (NÖ-SV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga belägg från år 1520. Enligt Stenklyfts karta från år 1646 hette byn Borgen tidigare Västerbacken. Diplomatarium skiljer inte på Österbacken och Västerbacken men omnämner Backen år 1410.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (4)

Slaggförekomst, ca 25×10 m med i ytan talrika slaggbitar, 0,03-0,1 m st, av tung, mörk och trögfluten slagg, och ett […]

Geocultural data Myrviken

Husgrund, historisk tid (30)

Husruin efter lada, 7×7 m (NV-SÖ) och intill 1,6 m h av intill 12 stockvarv. 1 m NV om ruinen […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (53)

Gårdstomt, ca 70×40 m (N-S), osäker utrbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar