Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Fornlämningsliknande lämning (34)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Högliknande bildning, 7 m diam och 0,6 m h av jord och sten. Troligen odlingsröse, upplagt vid naturliga stenar på ett vid äldre odling utsparat impediment. Vid revideringen 2011 var lämningen skadad av schaktning i SÖ och delvis täckt med bråte.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Vägmärke (59)

Milstolpe, gjutjärn, 0,66 m h, 0,29 m br vid basen och 0,02 m tj. Avsmalnande uppåt med profikerat överstycke. På […]

Geocultural data Myrviken

Källa med tradition (4)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Ingen ändring vid revideringsinveteringen 2011.

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (80)

Gårdstomt, ca 50×30 m (N-S). Ej besökt i fält. Inlagd efter storskifteskarta från 1767. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar