Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Bytomt/gårdstomt (80)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gårdstomt, ca 50x30 m (N-S). Ej besökt i fält. Inlagd efter storskifteskarta från 1767. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år 1646 hette byn Backen tidigare Österbacken. Diplomatarium skiljer inte på Österbacken och Västerbacken men omnämner Backen år 1410.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Lägenhetsbebyggelse (46)

Lägenhetsbebyggelse, uppgift om. Enligt storskiftes kartan ska Österbackens soldattorp ha legat på plasen. Inga lämningar efter torpet återfanns vid inventeringen […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (10)

Slaggförekomst, 10 m diam, bestående av enstaka slaggklumpar, 0,02-0,1 m av tung, fluten och mörk slagg. I områdets mitt är […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (51)

Gårdstomt, ca 40×40 m, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga belägg […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar