Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Fyndplats (67)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Vid revideringen 2011 kunde inget slagg ses på platsen.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (9)

Slaggförekomst, 10×15 m, bestående av enstaka slaggstycken, 0,03-0,1 m st. Slaggen är tung, fluten och mörk. Markägaren har vid brukning […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (4)

Slaggförekomst, ca 25×10 m med i ytan talrika slaggbitar, 0,03-0,1 m st, av tung, mörk och trögfluten slagg, och ett […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (81)

Gårdstomt, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1767. Ej besökt i fält. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år 1646 hette […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar