Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Husgrund, historisk tid (30)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Husruin efter lada, 7x7 m (NV-SÖ) och intill 1,6 m h av intill 12 stockvarv. 1 m NV om ruinen är en stenläggning i slänten, troligen rester av körbro, 6 m l och 1 m h av 0,5-0,7 m st stenar.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (48)

Gårdstomt, ca 70×60 m (ÖNÖ-VSV), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (4)

Slaggförekomst, ca 25×10 m med i ytan talrika slaggbitar, 0,03-0,1 m st, av tung, mörk och trögfluten slagg, och ett […]

Geocultural data Myrviken

Fyndplats (67)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Vid revideringen 2011 kunde inget slagg ses på platsen.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar