Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Kolningsanläggning (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Kolningsgrop, oregelbunden, 3 m diam och 0,3 m dj. Ställvis antydan till vall kring kanten, intill 1,5 m br och 0,1 m h. Sparsamt med kol och sot framkom vid provstick.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (10)

Slaggförekomst, 10 m diam, bestående av enstaka slaggklumpar, 0,02-0,1 m av tung, fluten och mörk slagg. I områdets mitt är […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (11)

Slaggförekomst, ca 20×10 m (N-S), bestående av i V delen, vid ägogränsen, ett 30-tal slaggklumpar, 0,005-0,2 m st av tung, […]

Geocultural data Myrviken

Lägenhetsbebyggelse (46)

Lägenhetsbebyggelse, uppgift om. Enligt storskiftes kartan ska Österbackens soldattorp ha legat på plasen. Inga lämningar efter torpet återfanns vid inventeringen […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar