Beskrivning

Följ med på en vandring genom Norrtälje stads historia, från den blygsamma starten då staden grundades, fram till den nutida expansionen. Från stadskärnans västra kant till dess östra, där Norrtäljeviken tar vid. För vart och ett av de fyra århundradena presenteras platser och personer som haft betydelse för stadens utveckling. Vissa kan kännas välbekanta, andra mer okända, men alla bär på intressanta och kanske oväntade detaljer och historier.

Guidens rutt

Topplista nuvarande väktare i guiden

1
Helena.Alfredsson@norrtalje.se
Scout (80)
1

Geostories som finns i guiden

Lilla tullen

Det finns inga bevarade byggnader från 1600-talets Norrtälje. Det enda som finns kvar är stadsplanen och gatorna. Gatunä[...]

Faktoriet

Här intill, på andra sidan ån, låg Norrtälje gevärsfaktori. Gustav II Adolf hade redan 1620 bestämt [...]

Norrtäljes äldsta hus

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna. [...]

Garverierna

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man lä[...]

Yllefabriken

Här på parkeringsplatsen låg vid 1800-talets början en fabrik där man tillverkade ylletyg. Den var ett [...]

Societetsparken i Norrtälje

Societetsparken kom till i mitten av 1850-talet på förslag av stadsläkaren Pehr Georg Palmgren. Norrtälje saknade en [...]

s/s Norrtelje (återkomsten)

Ångfartyget Norrtelje har legat som restaurangbåt i Norrtälje hamn sedan 1968, då hon räddades undan skrotning av en [...]

Hamnen i Norrtälje

Det vi kallar Norrtälje hamn är egentligen en ganska ung företeelse. Den anlades på 1880-talet och hade i [...]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar