Geocultural data Norrtälje

Bytomt/gårdstomt (135)

Bebyggelse och odlingslämningar, inom ett ca 250×75 m st område(Ö-V). Inom detta finns minst 4 husgrunder, varav 1 efterbostadshus (i […]

Geocultural data Norrtälje

Färsna gård (2)

Färsna gård ligger cirka två kilometer utanför Norrtälje i Estuna socken. Färsna har varit en familjegård sedan 1300-talet. Den köptes […]

Geocultural data Norrtälje

Husgrund, historisk tid (55)

1)Gravfält, 50*15-20 m (Ö-V) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgöres av 10 runda stensättningar. I anslutning härtill finns3sentida husgrunder. Stensättningarna är […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (111)

1)Gravfält, 50*15-20 m (Ö-V) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgöres av 10 runda stensättningar. I anslutning härtill finns3sentida husgrunder. Stensättningarna är […]

Geocultural data Norrtälje

Bytomt/gårdstomt (134)

Bebyggelse och odlingslämningar, inom ett ca 250×75 m st område(Ö-V). Inom detta finns minst 4 husgrunder, varav 1 efterbostadshus (i […]

Geocultural data Norrtälje

Husgrund, förhistorisk/medeltida (2)

Husgrundsterrass, 24×8 m stor. Begränsas i nordväst av en stensatt terrasskant, 0,6 m hög av 0,6–0,9 m stora stenar. Intrycket […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (194)

1) Röse, tämligen flackt och stensättningsliknande, 8 m diam och0,6 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Till […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (63)

Röjningsröseområde, ca 400×250 m bestående av ett 80-tal röjningsrösen, i regel 2–4 m stora och intill 0,2 m höga, djupt […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (193)

1) Röse, tämligen flackt och stensättningsliknande, 8 m diam och0,6 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Till […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (192)

Stensättning, rund, 5×3 m st och 0,15 m h, övertorvad, bestående av 0,1-0,5 m st stenar. Antydan till kantkedja där […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (62)

1) Röjningsrösen inom ett ca 125×20-50 m st område (N-S). Inomett något mindre område har tidigare ett 15-tal registrerats. Nuåterstår […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (61)

Röjningsröseområde, ca 100×90 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 röjningsrösen samt 2 strängar av röjningssten. Röjningsrösena har bedömts vara av […]

Geocultural data Norrtälje

Fornborg (4)

Fornborg, 80×70 m (Ö-V). Belägen på ett relativt lågt men markerat berg och begränsad av stup i V-N-Ö och långsluttande […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (110)

Gravfält, undersökt och borttaget, ca 265×20-110 m (ÖNÖ-VSV), med inslag av agrara lämningar Vid arkeologisk förundersökning 2007 och påföljande arkeologisk […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (60)

Röjningsröseområde, ca 110×102 m (Ö-V) med 18 röjningsrösen, 5 strängar med röjningssten samt 1 terrasskant. Röjningsrösena har bedömts vara av […]

Geocultural data Norrtälje

Husgrund, historisk tid (54)

Husgrund med spismursröse. I spismursröset finns en del av en kvarnsten 0,6 m i diam och 0,1 m tj. På […]

Geocultural data Norrtälje

Husgrund, historisk tid (53)

Husgrund, historisk tid. I SV delen syns en tydlig syllstensrad av 0,4-0,6 m st stenar. Den Ö delen av husgrunden […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (59)

Röjningsröseområde, ca 90×55 m (N-S), bestående av 9 röjningsrösen. Röjningsrösena har bedömts vara av äldre karaktär och odling är inte […]