Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Husgrund, historisk tid (55)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

1)Gravfält, 50*15-20 m (Ö-V) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgöres av 10 runda stensättningar. I anslutning härtill finns3sentida husgrunder. Stensättningarna är runda, 3-7 m diam och0,15-0,4 m h. Övertorvade med enstaka, i ett par talrika,0,1-0,3 m st gråstenar. En stensättning har i S delvis kantkedjaav 0,2-0,4 m l och 0,1-0,2 m h gråstenar. Två stensättningar harsvag antydan till insjunkning, 1-1,5 m diam och 0,05-0,1 m dj.En stensättning är delvis skadad i SÖ av mindre äldre täkt.Beväxt med några nyponbuskar. 2) De sentida husgrunderna är3,5*3,5-9*14 m st och består av enkla rader 0,2-0,5 m stgråstenar och 0,1-0,2 m h. Fyllning av jord. En husgrund harrester efter en spismur. Möjligen kan en upphöjning i enuthusgrund i Ö delen vara en skadad stensättning. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Offerkast
Upptäckare (3155)
51
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Guidning Torsten Nordströms museum

Välkommen att uppleva en resa i tid och rum! Vi visar Färghandlare Nordströms hem från början av 1900-talet och samtidigt […]

Geostory Norrtälje

Lv3 Nordrona

Mellan åren 1952 och 2000 var Nordrona militärt område. Luftvärnsregementet Lv3 flyttades hit 1952 till nybyggda kaserner från Gärdet i Stockholm. Området var […]

Geocultural data Norrtälje

NYA RÅDHUSET

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Rådhuset är uppfört i två våningar med inredd och delvis påbyggd vindsvåning. Huset […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar