Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Stensättning (242)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Fyllning av iallmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Enstaka större stenar, intill 1 mst, förekommer. Delvis synlig kantkedja, intill 0,4 m h, av0,3-0,7 m l, delvis kantställda stenar. Beväxt med någraenbuskar. Omedelbart Ö 15 cg N om nr 1 är. 2) Stensättning, rund,3 m diam och 0,2-0,3 m h. Fyllningav i allmänhet 0,2-0,3 m ststenar, delvis övertorvad. Beväxt med 1 tall. Möjligen finns ännuen otydlig. övertorvad stenpackning 3 av Ö om nr 2?. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Stadslager (14)

Område där kulturlager kan väntas påträffas. Norrtälje omnämns på 1500- talet och fick stadsprivileger 1622. Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (57)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geostory Norrtälje

Nils Pedersson Humbla – Den huvudlöse

Nils Pedersson Humbla var i april 1634 på väg till sin gård Strömbacka en bit utanför staden när han möter […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar