Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Boplats (118)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Boplats, 45x20 m (NO-SV), bestående av 1 husgrundterrass med 33 stolphål, 5 gropar, 3 kulturlager, 2 härdar, 1 väggränna, rester av 1 stensyll, samt 1 husgrund med stensyll. Fynd av bl a keramik, slagg och tegel. Delar av terrassen avbanades i samband med förundersökning 2011 då även 6 anläggningar undersöktes. Övriga ej undersökta anläggningar kvarligger. Fornlämningen är ej avgränsad åt NO. (RAÄ dnr 321-4436-2011)

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Ben (homo) av ben obränt

framkom vid grävning för oljetank

Geostory Norrtälje

Stenbergska huset

Stenbergska huset

Geocultural data Norrtälje

Haga

Arholma 1:11, Haga från sydväst. Stockholms läns museum

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar