Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Fossil åker (78)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Odlingsrösen, närmast ovala 3-4 m l, 2-3 m br och 0,3-0,5 m h.stenfyllningen delvis övertorvad och övermossad. Beväxta mednågra stora granar. Odlingsrösenas inbördes läge ger intryck avatt de skulle kunna vara rester av låg a murar. Rösena är påfotokartan inlagda inom gemensam begränsningslinje. Gammalodling, ca 100x50 m st (Ö-V). Den utbreder sig N och V omodlingsrösena. Beväxt med barrskog. I områdets ytterkanter finnsnågra smärre, övermossade odlingsrösen, 2-3 m diam och 0,3-0,4 mh. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Bytomt/gårdstomt (135)

Bebyggelse och odlingslämningar, inom ett ca 250×75 m st område(Ö-V). Inom detta finns minst 4 husgrunder, varav 1 efterbostadshus (i […]

Geocultural data Norrtälje

Ben av ben bränt (3)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (16)

Stensättning, undersökt och borttagen. Stensättningen varrektangulär, 14×11 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,4 m h. Fylld.Kantkedja av 0,4-1,6 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar