Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Fossil åker (63)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Röjningsröseområde, ca 400×250 m bestående av ett 80-tal röjningsrösen, i regel 2–4 m stora och intill 0,2 m höga, djupt nedsjunkna och beväxta med ris och mossa. I området är fem ”röjsträngar”, bitvis valliknande, intill 2 m breda och 0,1–0,2 m höga och särskilt svåra att följa i de områden som är beväxta med högt blåbärsris. Området ligger på krönet i sydsluttningarna av en flack moränhöjd. Inom området, i norr, finns en mindre låglänt sankmark. I området finns även några bergklackar med blockrika partier. Jordmånen domineras av sandig morän med inslag av silt på de lägre nivåerna.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Skolbyggnad (21)

? ?

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (5)

Korsarm, Kor – Polygonalt Mansardtak, Mansardtak Kyrkorummet är ljust och öppet med vitkalkade väggar. Samtidigt som restaureringen innebar en återgång […]

Geocultural data Norrtälje

Verkstad (4)

Byggnad 2000-tal

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar