Geocultural data Växjö

Minnesmärke (105)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Stensättning (300)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Kolningsanläggning (36)

Kolbotten, 9 m diam. Ställvis runt kanten är en ränna, ca 1 m br och intill 0.3 m dj.

Geocultural data Växjö

Kolningsanläggning (35)

Kolbotten, ca 13 m diam. Ställvis runt kanten är en ränna, 1 m br och 0.5 m dj. Gropig yta.

Geocultural data Växjö

Fossil åker (97)

Röjningsröseområde, ca 210×35-180 m (N-S), bestående av ca 75-100 röjningsrösen. Dessa är 3-7 m diam och 0.2-0.5 m h, av […]

Geocultural data Växjö

Husgrund, historisk tid (86)

Grund efter kolarkoja, 8×6 m (NV-SÖ), med väggar, intill 1.5 m br och 0.3 m h. I NV är ett […]

Geocultural data Växjö

Område med skogsbrukslämningar (8)

Området med skogsbrukslämningar, ca 25×20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten och grunden till 1 kolarkoja. Kolbottnen är rund, 17 […]

Geocultural data Växjö

Stensättning (289)

1/Stensättning?, rund, 8-9 m i diam och idag 0.1-0.2 m h. Övertorvad, kraftig örtvegetation – kan tyda påganska nytt markingrepp. […]

Geocultural data Växjö

Hägnad (61)

Stenmur, 165 m l (NV-SÖ samt vinklar åt NÖ) och 1,5 m br och 0,4-0,9 m h av 0,3-0,6 m […]

Geocultural data Växjö

Kolningsanläggning (32)

Kolbotten, 12 m diam. Ställvis runt kanten är en ränna, 2 m br och 0.4 m dj.

Geocultural data Växjö

Stenindustri

Stenindustri, bestående av 1 stenhuggeri för troligtvis tillverkning av grindstolpar.

Geocultural data Växjö

Gravfält (171)

Gravfält ca 210×45-70 m (N-S), bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgörs av fyllda runda stensättningar, 4-8 m i diam […]

Geocultural data Växjö

Husgrund, historisk tid (84)

Källargrund, 5 m i diam och 0,8 m h, av 0,3-0,7 m st stenar. Ingång mot NNÖ, 1,4 m br […]

Geocultural data Växjö

Kolningsanläggning (31)

Kolbotten, 13 m diam och 0.2 m h. Runt kanten är det ställvis med gropar, ca 1 m br och […]

Geocultural data Växjö

Fossil åker (95)

Fossil åkermark, 100×50 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 15 låga röjningsrösen. Dessa är 3-5 m diam och […]

Geocultural data Växjö

Fossil åker (94)

Fossil åkermark, ca 100×50 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 15 låga röjningsrösen. Dessa är 3-5 m diam […]

Geocultural data Växjö

Lägenhetsbebyggelse (109)

Torplämning, ca 40×20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 boningshusgrund och 1 källargrund. Boningshusgrunden är 7×5 m (Ö-V) med spisröse och […]