Geocultural data Växjö Växjö kommun

Gravfält (171)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gravfält ca 210x45-70 m (N-S), bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgörs av fyllda runda stensättningar, 4-8 m i diam och 0,3-0,7 mh. På N delen är några stensättningar högliknande. Några har mittblock, ca 1-1,5 m st. Sekundärt övertorvade med i ytan synliga stenar, 0,2-0,4 m st. Stensättningarna i gravfältets SV del bildar en kedja (NÖ-SV) av anläggningar med otydliga gränser dem emellan. I S delen av området är även flera röjningsrösen. Beskrivning vid revideringsinventeringen 1995 (se även skannat bokuppslag): Gravfält ca 125x80 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 40 fornlämningar.Dessa utgörs av runda fyllda stensättningar, 4-8 m i diam och 0,3-0,7 mh. På N delen är några stensättningar högliknande. Några har mittblock, ca 1-1,5 m st. Övertorvade med i ytan synliga stenar, 0,2-0,4 m st. Stensättningarna i gravfältets SV del bildar en kedja (NÖ-SV) av anläggningar med otydliga gränser dem emellan. Området var nyplanterat och mycket kraftigt slybeväxt vid besiktningen 1995.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Husgrund, historisk tid (84)

Källargrund, 5 m i diam och 0,8 m h, av 0,3-0,7 m st stenar. Ingång mot NNÖ, 1,4 m br […]

Geocultural data Växjö

Husgrund, historisk tid (86)

Grund efter kolarkoja, 8×6 m (NV-SÖ), med väggar, intill 1.5 m br och 0.3 m h. I NV är ett […]

Geocultural data Växjö

Borg (8)

Borgruinområde, ca 70×50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en borgruin, 20×15 m (VSV-ÖNÖ), murarna är 15-20 m l och 1,6 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar