Geocultural data Växjö Växjö kommun

Stensättning (150)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
SenseiEmil
Vandrare (398)
57
Nuvarande väktare
SenseiEmil
Vandrare (398)
24
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Område med fossil åkermark (27)

Fossil åkermark, ca 500×75-200 m (NV-SÖ), bestående av ett 40-talröjningsrösen samt 1 stensträng. Röjningsrösena är 3-6 m i diam och […]

Geocultural data Växjö

Stensättning (241)

Stensättning (sannolikt rösebotten), rund, 16 m i diam och 0.2-0.4 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. […]

Geocultural data Växjö

Minnesmärke (44)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar