Geocultural data Växjö Växjö kommun

Borg (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Borgområde, 100-150x120-220 m (NNV-SSÖ), bestående av huvudborg och 2 förborgar. Slottsruinen, ca 75x75 m, belägen på en holme, är uppförd i gråsten till en höjd av 7 m. Murarna är ca 2 m tj. Förborgen, SÖ om slottsruinen, är ca 50x100 m (NV-SÖ), belägen på en ö, med en vall, ca 4 m h och 10 m br i S, Ö och N. Den andra förborgen, belägen S om den första, har en vallgrav i Ö och S, 5-13 m br och 0,2-1 m dj.

  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20610204
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20610206
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20610208
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16300926

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jolu
Scout (0)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Minnesmärke (105)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Bro (33)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data Växjö

Lägenhetsbebyggelse (109)

Torplämning, ca 40×20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 boningshusgrund och 1 källargrund. Boningshusgrunden är 7×5 m (Ö-V) med spisröse och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar