Geocultural data Växjö Växjö kommun

Fossil åker (97)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Röjningsröseområde, ca 210x35-180 m (N-S), bestående av ca 75-100 röjningsrösen. Dessa är 3-7 m diam och 0.2-0.5 m h, av vanligen 0.2-0.5 m st stenar. I områdets N del återfanns en åkeryta, troligen en åkerlycka av yngre karaktär. I områdets NÖ del undersöktes ett röjningsröse som daterats till 740-400 f Kr. Vid arkeologisk förundersökning i samband med breddning av väg 23 ändrades lämningens utsträckning. Delen norr om väg 23 bedöms vara av yngre karaktär och registreras som egen lämning (L2020:3459).

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Område med fossil åkermark (27)

Fossil åkermark, ca 500×75-200 m (NV-SÖ), bestående av ett 40-talröjningsrösen samt 1 stensträng. Röjningsrösena är 3-6 m i diam och […]

Geocultural data Växjö

Stensättning (241)

Stensättning (sannolikt rösebotten), rund, 16 m i diam och 0.2-0.4 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. […]

Geocultural data Växjö

Gravfält (171)

Gravfält ca 210×45-70 m (N-S), bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgörs av fyllda runda stensättningar, 4-8 m i diam […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar