Geocultural data Växjö Växjö kommun

Stensättning (289)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

1/Stensättning?, rund, 8-9 m i diam och idag 0.1-0.2 m h. Övertorvad, kraftig örtvegetation - kan tyda påganska nytt markingrepp. Påförd odlingssten.6 m SV om nr 1 och omedelbart N om åkerkant är2/Röse?, 7 m i diam och 0.8 m h, bestående av till stor del övertorvade 0.2-0.3 m st stenar. I Ö kanten är ettjordfast block synligt, 0.8 m st och intill 0.1 m h. I SSV kantenär en mindre täktskada, 1.5 m i diam och 0.1-0.2 m dj. Odlingssten, 0.2-0.4 m st, har påförts.10 m VSV om nr 2 är3/Röse?, 9 m i diam och 0.8 m h, bestående av till största delen övertorvade 0.2-0.3 m st stenar. Anläggningenhar belamrats med 0.1-0.3 m st odlingsstenar, särskilt i NÖ. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Raä:s inventering 1950, nr 21 Delkrön i svag N-sluttning av markant grushöjd. Åkerimpediment. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Slott/herresäte (2)

Slottsruinområde, ca 70×50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en slottsruin, 20×15 m (VSV-ÖNÖ), murarna är 15-20 m l och 1,6 m […]

Geocultural data Växjö

Fyndsamling (10)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Lägenhetsbebyggelse (109)

Torplämning, ca 40×20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 boningshusgrund och 1 källargrund. Boningshusgrunden är 7×5 m (Ö-V) med spisröse och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar