Geocultural data Växjö Växjö kommun

Fossil åker (94)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 100x50 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 15 låga röjningsrösen. Dessa är 3-5 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.2-0.5 m st stenar.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Område med fossil åkermark (27)

Fossil åkermark, ca 500×75-200 m (NV-SÖ), bestående av ett 40-talröjningsrösen samt 1 stensträng. Röjningsrösena är 3-6 m i diam och […]

Geocultural data Växjö

Minnesmärke (44)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Hägnad (61)

Stenmur, 165 m l (NV-SÖ samt vinklar åt NÖ) och 1,5 m br och 0,4-0,9 m h av 0,3-0,6 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar