Geocultural data Växjö Växjö kommun

Område med skogsbrukslämningar (8)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Området med skogsbrukslämningar, ca 25x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten och grunden till 1 kolarkoja. Kolbottnen är rund, 17 m diam och 0.2 m h. I S+V kanten är ett par gropar, ca 1 m br och 0.5 m dj. Delvis otydlig begränsning. Kolarkojan, belägen 5 m SV om kolbottnen, är 5x4 m (Ö-V). Väggpartier ca 1.5 m br och intill 0.5 m h. Spisröse i V, ingång i Ö.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Fyndsamling (10)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Stensättning (150)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data Växjö

Slott/herresäte (2)

Slottsruinområde, ca 70×50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en slottsruin, 20×15 m (VSV-ÖNÖ), murarna är 15-20 m l och 1,6 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar