Geocultural data Växjö Växjö kommun

Stenindustri

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stenindustri, bestående av 1 stenhuggeri för troligtvis tillverkning av grindstolpar.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Borg (3)

Borgområde, 100-150×120-220 m (NNV-SSÖ), bestående av huvudborg och 2 förborgar. Slottsruinen, ca 75×75 m, belägen på en holme, är uppförd […]

Geocultural data Växjö

Område med fossil åkermark (27)

Fossil åkermark, ca 500×75-200 m (NV-SÖ), bestående av ett 40-talröjningsrösen samt 1 stensträng. Röjningsrösena är 3-6 m i diam och […]

Geocultural data Växjö

Kolningsanläggning (32)

Kolbotten, 12 m diam. Ställvis runt kanten är en ränna, 2 m br och 0.4 m dj.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar