Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (113)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (77)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Geocultural data Vaskesta

Boplats (56)

Boplats, ca 70 x 50 m (NÖ-SV), påträffades vid arkeologiskundersökning inför en husbyggnation, anläggningar som sannoliktgår att koppla ihop med […]

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (63)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (59)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Geocultural data Vaskesta

Runristning (14)

Runsten, av gråsten, 1,9 m h 2,25 m br. (NÖ-SV); 23 m SV om vägkant (ÖSÖ-VNV). B: Runsten, av gråsten, […]

Geocultural data Vaskesta

Boplats (42)

Boplats, ca 30×10 m (N-S), bestående av 3 härdar, 0,4-1,2 m st; 1 kokgrop, 1,3 m st och 0,3 m […]

Geocultural data Vaskesta

Minnesmärke (19)

Minnessten, av gråsten, 1,5 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj. Stenens flatsida vetter mot V och […]

Geocultural data Vaskesta

Fornlämningsliknande bildning (6)

Högliknande bildning, ca 12 m diam, 1,25 m h. Övertorvad med i ytan synliga tre 1 m l, 0,1 m […]

Geocultural data Vaskesta

Gravfält (16)

Gravfält, 130×50 m (NNV-SSÖ) bestående av 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och 23 runda eller närmast runda stensättningar. […]

Geocultural data Vaskesta

Vägmärke (26)

Milstolpe av gråsten, 1,05 m h, 0,5 m br (uppåt avsmalnande) (NÖ-SV) och 0,2 m tj. Inskrift mot NV:”1/4″ Står […]