Geocultural data Vaskesta Uppsala kommun

Vaksala kyrka (2)

srdb

Beskrivning

Objekt/föremål Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Vaskesta

Boplats (56)

Boplats, ca 70 x 50 m (NÖ-SV), påträffades vid arkeologiskundersökning inför en husbyggnation, anläggningar som sannoliktgår att koppla ihop med […]

Geocultural data Vaskesta

Fornlämningsliknande bildning (6)

Högliknande bildning, ca 12 m diam, 1,25 m h. Övertorvad med i ytan synliga tre 1 m l, 0,1 m […]

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (59)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

srdb

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar