Geocultural data Vaskesta Uppsala kommun

Boplats (42)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats, ca 30x10 m (N-S), bestående av 3 härdar, 0,4-1,2 m st; 1 kokgrop, 1,3 m st och 0,3 m dj med stort inslag av skärvig och skörbränd sten; samt 4 stolphål, 0,4-0,65 m st. En C14-datering: 2712±32 BP (okalibrerat), 920-800 BC (kalibrerat 2 sigma), bronsålder. Påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-1216-2016)

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Vaskesta

Minnesmärke (19)

Minnessten, av gråsten, 1,5 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj. Stenens flatsida vetter mot V och […]

Geocultural data Vaskesta

Fornlämningsliknande bildning (6)

Högliknande bildning, ca 12 m diam, 1,25 m h. Övertorvad med i ytan synliga tre 1 m l, 0,1 m […]

Geocultural data Vaskesta

Runristning (14)

Runsten, av gråsten, 1,9 m h 2,25 m br. (NÖ-SV); 23 m SV om vägkant (ÖSÖ-VNV). B: Runsten, av gråsten, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar