Geocultural data Vaskesta Uppsala kommun

Vägmärke (26)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Milstolpe av gråsten, 1,05 m h, 0,5 m br (uppåt avsmalnande) (NÖ-SV) och 0,2 m tj. Inskrift mot NV:"1/4" Står på cementpostament, 0,5 m h, 1,2x1,2 m br. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Vaskesta

Vaksala kyrka (2)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Vaskesta

Boplats (56)

Boplats, ca 70 x 50 m (NÖ-SV), påträffades vid arkeologiskundersökning inför en husbyggnation, anläggningar som sannoliktgår att koppla ihop med […]

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (113)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar