Geocultural data Vaskesta Uppsala kommun

Fornlämningsliknande bildning (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Högliknande bildning, ca 12 m diam, 1,25 m h. Övertorvad med i ytan synliga tre 1 m l, 0,1 m h samt ett flertal 0,1 m st stenar.I högen SSÖ och SSV del inskärningar 3x2 m och 5x4 m, ca 0,2-0,8m dj, samt i NV, 2x2 m, 0,2-0,6 m dj. Bevuxen med nyponbuskar. Naturbildning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Vaskesta

Runristning (14)

Runsten, av gråsten, 1,9 m h 2,25 m br. (NÖ-SV); 23 m SV om vägkant (ÖSÖ-VNV). B: Runsten, av gråsten, […]

Geocultural data Vaskesta

Boplats (56)

Boplats, ca 70 x 50 m (NÖ-SV), påträffades vid arkeologiskundersökning inför en husbyggnation, anläggningar som sannoliktgår att koppla ihop med […]

Geocultural data Vaskesta

Gravfält (16)

Gravfält, 130×50 m (NNV-SSÖ) bestående av 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och 23 runda eller närmast runda stensättningar. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar