Geocultural data Vaskesta Uppsala kommun

Minnesmärke (19)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Minnessten, av gråsten, 1,5 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj. Stenens flatsida vetter mot V och på denna är följande inskrift: "ÅR 1921 - 1922 OMBYGGDES DENNA VÄG SÅSOM NÖDHJÄLPSARBETE AV SÖDRA SVERIGES STATSARBETEN". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (59)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Geocultural data Vaskesta

Gravfält (16)

Gravfält, 130×50 m (NNV-SSÖ) bestående av 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och 23 runda eller närmast runda stensättningar. […]

Geocultural data Vaskesta

Vaksala kyrka (2)

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar