Geocultural data Vaskesta Uppsala kommun

Fyndplats (63)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Skärvstensförekomst, 9x6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö kanten. Beväxt med två björkar. 12 m V 5cg N om nr 1 är:2) Skärvstensförekomst, 5-6 m diam, 0,1 m h. Två stenblock, 1x0,5m st, 0,2 m h, i NNV och NÖ. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,3 m st stenar. 7 m VSV om nr 2 är: 3) Skärvstensförekomst, oregelbunden, 4-5 m diam, 0,1 m h. Övertorvad. I SSV och V tre stenblock, 1x0,9 m st och 0,6 m h, 1x0,4 m st och 0,15 m h, resp 0,7x0,4m st och 0,15 m h. Intill det större stenblocket och i Ö kanten,skärvsten 0,05-0,1 m st. 2 m SSV och SV om nr 3 är: 4) Skärvstensförekomst inom ett område av 4x2 m. I NNV och SSÖ två stenblock,1x0,8 m st och 0,3 m h resp 0,5x0,2 m st och 0,3 m h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Vaskesta

Boplats (42)

Boplats, ca 30×10 m (N-S), bestående av 3 härdar, 0,4-1,2 m st; 1 kokgrop, 1,3 m st och 0,3 m […]

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (113)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Geocultural data Vaskesta

Fornlämningsliknande bildning (6)

Högliknande bildning, ca 12 m diam, 1,25 m h. Övertorvad med i ytan synliga tre 1 m l, 0,1 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar