Geocultural data Vaskesta Uppsala kommun

Gravfält (16)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gravfält, 130x50 m (NNV-SSÖ) bestående av 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och 23 runda eller närmast runda stensättningar. En hög, beläen i S delen, är 9 m diam och nu 0,2-0,5 m h. Kraftigt avplanad i centrala och S delarna. Den andra högen, belägen i S delen av krönpartiet, är 15 m diam och 0,5-0,8 m h. I centrala delen och i kanten är enstaka intill 1 m st i ytan. Grop i mitten 4 m diam och 0,5 m dj samt i övrigt flera mindre täktgropari sidorna. De runda el närmast runda stensättningarna är 3-7 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade några med i ytan och kanterna 0,2-1,2 m st stenar och block. En, belägen i S delen, har mittblock, 1x0,7 m st och 0,3 m h. Två har mittsten, 0,25x0,2 resp 0,25x0,15 m st och 0,1 resp 0,05 m h. Flera är yt- och kantskadade. En iN delen har centrala och NÖ delarna mortschaktade av väg. N delen är kraftigt skadad i samband med av militären uppförda skyttevärn, vilket kan ha förstört flera gravar. Gravfält beväxt med enstaka lövträd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Vaskesta

Fornlämningsliknande bildning (6)

Högliknande bildning, ca 12 m diam, 1,25 m h. Övertorvad med i ytan synliga tre 1 m l, 0,1 m […]

Geocultural data Vaskesta

Minnesmärke (19)

Minnessten, av gråsten, 1,5 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj. Stenens flatsida vetter mot V och […]

Geocultural data Vaskesta

Fyndplats (77)

1) Skärvstensförekomst, 9×6 m (ÖNÖ-VSV), intill 0,5 m h, terrassformad mot ÖNÖ-SSV. Övertorvad med skörbrända stenar 0,05-0,25 mst i Sö […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar