Geocultural data Varberg

Bostadshus (90)

Byggnad Odaterad Fotograf: Björn Ahnlund

Geocultural data Varberg

VARBERGS TEATER

Varbergs teater. Unikt välbevarad landsortsteater uppf 1894 i nyrenässansstil.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (87)

Tre flebosthus uppf slutet 1950-t f HSB, bl a Varbergs första (länge enda) höghus.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (86)

Hayska gården. Två gatuhus, 1600-t resp 1777. Gårdsmiljö m stall trol fr 1700-t. Mkt välbev hantverksgårdsmiljö.Varbergs äldsta trähus.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (85)

Småskalig 1800-tals bebyggelse utmed V Vallgatan.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (82)

Affärs- o bostadshus fr ca 1830.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (81)

Affärs- o bostadshus 1893. Innergårdsmiljö.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (80)

Fd handelsgård. 1800-t. Ombyggd.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (79)

Timrat bostadshus ca 1850.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (78)

Uppf 1923 i klassicistisk stil. Välbevarad exteriör.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (77)

Äldre hus ombyggt med funkisfasad 1955.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (76)

Välbevarat bostadshus 1873.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (75)

Timmermannen 1-2. Välbevarad affärs- bostadshus 1898 m ovanlig dekorerad tegelfasad. Gårdsmiljö