Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Avrättningsplats (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fundament, i form av syllstenar, till galge eller annan konstruktion på platsen som av tradition (och enligt äldre kartmaterial) pekas ut som Varbergs avrättningsplats. Anläggningen utgörs av en tresidig, rätvinklig syllkonstruktion, ca 2 x 2,2 m stor (öppen mot NO). 15 stenar i storleksintervallet 0,25–0,4 m är synliga ovan mark. Hörnstenarna i V och SV är något större och har rakare kanter; de kan möjligen vara huggna.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Bostadshus (56)

Torellska huset. Urspr slutet 1700-t. Om- o tllbyggt. Längan mot Borgmästargatan fr 1899.

Geocultural data Varberg

Bruno, Fredrik Daniel (6)

Kungsgatan

Geocultural data Varberg

Bostadshus (59)

Nuvarande putsfasad fr 1889, trol äldre hus.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar