Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Hällristning (61)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

1) Älvkvarnsförekomst, 1.2 x 0.8 m (NÖ-SV) i jordfast block 2.5 x1.5 m (NÖ-SV) och 0.6 m h bestående av 17 älvkvarnar. 16 avdessa är 4 - 7.5 cm diam och 0.5 - 3 cm dj. En älvkvarn, belägeni SV delen, är oval, 11 x 8 cm och 1.5 cm dj. Älvkvarnarna ärbelägna på blockets måttligt mot VNV sluttande ovansida. 32 m Vom nr 1 är:2) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.2 - 0.3 m h. Övertorvad medi ytan måttligt med stenar, 0.1 - 0.3 m st. Ställvis antydantill kantkedja, 0.1 - 0.15 m h av 0.2 - 0.5 m l stenar. Lättsmågropig yta. Innanför kanten i S är en tämligen nygrävd grop,0.8 x 0.6 m st och 0.25 m dj. Lätt kantskadad ställvis.beväxt med en enbuske samt ett hallonsnår. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA dnr 3279/86 27 m SV om mindre grusväg (SSÖ-NNV). 2) Liten, låg, hällbunden förhöjning som 1) Ö foten av dennaomgiven tämligen plan sedimentmark. OMråde av ängskaraktär, f.d.impediment i åkermark nu intill villaområde. Swedish National Heritage Board

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (8)

Bastionen Vita Munken (nordöstra hörnet av fästningen) med kurtinmuren t v. Öppningarna leder till kasematten som vetter mot söder.

Geocultural data Varberg

VARBERGS TEATER

Varbergs teater. Unikt välbevarad landsortsteater uppf 1894 i nyrenässansstil.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (37)

1951.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar