Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Hällristning (61)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

1) Älvkvarnsförekomst, 1.2 x 0.8 m (NÖ-SV) i jordfast block 2.5 x1.5 m (NÖ-SV) och 0.6 m h bestående av 17 älvkvarnar. 16 avdessa är 4 - 7.5 cm diam och 0.5 - 3 cm dj. En älvkvarn, belägeni SV delen, är oval, 11 x 8 cm och 1.5 cm dj. Älvkvarnarna ärbelägna på blockets måttligt mot VNV sluttande ovansida. 32 m Vom nr 1 är:2) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.2 - 0.3 m h. Övertorvad medi ytan måttligt med stenar, 0.1 - 0.3 m st. Ställvis antydantill kantkedja, 0.1 - 0.15 m h av 0.2 - 0.5 m l stenar. Lättsmågropig yta. Innanför kanten i S är en tämligen nygrävd grop,0.8 x 0.6 m st och 0.25 m dj. Lätt kantskadad ställvis.beväxt med en enbuske samt ett hallonsnår. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA dnr 3279/86 27 m SV om mindre grusväg (SSÖ-NNV). 2) Liten, låg, hällbunden förhöjning som 1) Ö foten av dennaomgiven tämligen plan sedimentmark. OMråde av ängskaraktär, f.d.impediment i åkermark nu intill villaområde. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

NORRA BEFÄLSBYGGNADEN

Befälsbyggnad, ursprungligen verkstad för artilleriet, uppförd omkring 1750. KÄLLA: Huvudred: Bartoldsson, Agneta, Varbergs slott och fästning, Varbergs museums årsbok Bröderna […]

Geocultural data Varberg

Bostadshus (83)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Varberg

Bostadshus (88)

1886.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar