Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Stensättning (207)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Älvkvarnsförekomst, 1.2 x 0.8 m (NÖ-SV) i jordfast block 2.5 x1.5 m (NÖ-SV) och 0.6 m h bestående av 17 älvkvarnar. 16 avdessa är 4 - 7.5 cm diam och 0.5 - 3 cm dj. En älvkvarn, belägeni SV delen, är oval, 11 x 8 cm och 1.5 cm dj. Älvkvarnarna ärbelägna på blockets måttligt mot VNV sluttande ovansida. 32 m Vom nr 1 är:2) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.2 - 0.3 m h. Övertorvad medi ytan måttligt med stenar, 0.1 - 0.3 m st. Ställvis antydantill kantkedja, 0.1 - 0.15 m h av 0.2 - 0.5 m l stenar. Lättsmågropig yta. Innanför kanten i S är en tämligen nygrävd grop,0.8 x 0.6 m st och 0.25 m dj. Lätt kantskadad ställvis.beväxt med en enbuske samt ett hallonsnår. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Bostadshus (38)

Nuv byggnad fr 1889, tunnvalv i källare tyder på äldre ursprung trol 1700-t.

Geocultural data Varberg

Administrationsbyggnad (8)

Televerkets byggnad fr 1930 i klassicerande stil.

Geocultural data Varberg

Stensättning (209)

1) Stensättning, högliknande, rund, 9 m diam och 0.3 – 0.5 m hövertorvad. 1 m Ö om mitten är en […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar