Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Hällristning (62)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Älvkvarnsförekomst, 1.2 x 0.8 m (NÖ-SV) i jordfast block 2.5 x1.5 m (NÖ-SV) och 0.6 m h bestående av 17 älvkvarnar. 16 avdessa är 4 - 7.5 cm diam och 0.5 - 3 cm dj. En älvkvarn, belägeni SV delen, är oval, 11 x 8 cm och 1.5 cm dj. Älvkvarnarna ärbelägna på blockets måttligt mot VNV sluttande ovansida. 32 m Vom nr 1 är:2) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.2 - 0.3 m h. Övertorvad medi ytan måttligt med stenar, 0.1 - 0.3 m st. Ställvis antydantill kantkedja, 0.1 - 0.15 m h av 0.2 - 0.5 m l stenar. Lättsmågropig yta. Innanför kanten i S är en tämligen nygrävd grop,0.8 x 0.6 m st och 0.25 m dj. Lätt kantskadad ställvis.beväxt med en enbuske samt ett hallonsnår. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Bruno, Fredrik Daniel (6)

Kungsgatan

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (20)

Backen upp till mellersta valvet. Till vänster bostadslänga som ursprungligen var verkstadsbyggnad för artilleriet.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (69)

Välbev bostadshus 1864. Gårdsmiljö.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar