Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Stensättning (208)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

1) Stensättning, högliknande, rund, 9 m diam och 0.3 - 0.5 m hövertorvad. 1 m Ö om mitten är en grop 3 x 1.5 m (Ö-V) och 0.2 mdj. I övrigt ytskadad.Beväxt med 2 tallar, enbuskar, en liten ek samt lövbuskar. 38 mÖSÖ om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0.1 - 0.4 m st. SÖ om mitten är en grop 0.7m diam och 0.3 m dj. Övrigt yt - och kantskadad. Bemängd medris, i kanten finns bråte.Beväxt med tiotall lövträd, rönn och sälg. En döende tall står ianläggningen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Gbg - inv 1920, nr 3 1) Intill och N om gångstig. 2) 30 m NV om väg. Lågt berg med jordavlagringar och berg i dagen. Skogsmark,blandskog. Swedish National Heritage Board

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Avrättningsplats (4)

Fundament, i form av syllstenar, till galge eller annan konstruktion på platsen som av tradition (och enligt äldre kartmaterial) pekas […]

Geocultural data Varberg

Bostadshus (80)

Fd handelsgård. 1800-t. Ombyggd.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (40)

Flerbostadshus 1925. Gårdshus.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar