Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Stensättning (210)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Stensättning, högliknande, rund, 9 m diam och 0.3 - 0.5 m hövertorvad. 1 m Ö om mitten är en grop 3 x 1.5 m (Ö-V) och 0.2 mdj. I övrigt ytskadad.Beväxt med 2 tallar, enbuskar, en liten ek samt lövbuskar. 38 mÖSÖ om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0.1 - 0.4 m st. SÖ om mitten är en grop 0.7m diam och 0.3 m dj. Övrigt yt - och kantskadad. Bemängd medris, i kanten finns bråte.Beväxt med tiotall lövträd, rönn och sälg. En döende tall står ianläggningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Bostadshus (45)

Bostadshus 1869. Senare Monarks Cykelfabrik på gården

Geocultural data Varberg

Bostadshus (76)

Välbevarat bostadshus 1873.

Geocultural data Varberg

Stensättning (208)

1) Stensättning, högliknande, rund, 9 m diam och 0.3 – 0.5 m hövertorvad. 1 m Ö om mitten är en […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar