Geocultural data Varberg Varbergs kommun

Stensättning (211)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Stensättning, rund, 4 m diam och 0.15 - 0.2 m h. Övertorvad med iytan måttligt med stenar, 0.1 - 0.2 m st. Runt om ligger sten,merparten troligen odlingssytem.Beväxt med en nyponbuske i kanten.I samband mend exploatering av området lämnade länsstyrelsen1977.10.04 tillstånd till undersökning och borttagande avstensättning. Någon undersökning vid borttagandet synesemellertid ej kommit till stånd, eftersom fornlämningen tyckskvarligga, välöverensstämmer med 1965 års beskrivning OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA dnr 5418/77 Krönet av liten hällbunden bergklack med inslag avjordavlagringar. Impediment mellan handelsträdgårdar, f.d.hagmark. Swedish National Heritage Board

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kattisa
Scout (30)
9
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varberg

Hällristning (62)

1) Älvkvarnsförekomst, 1.2 x 0.8 m (NÖ-SV) i jordfast block 2.5 x1.5 m (NÖ-SV) och 0.6 m h bestående av […]

Geocultural data Varberg

Magasin (2)

F d hamnmagasin, idag kontor mm.

Geocultural data Varberg

Okänd, Okänd (3)

Getterö-båt lägger till.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar