Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (3)

Centralt i Norrtälje finns Norrtälje kyrka. Kyrkan är öppen för besök och andakt helgfria vardagar kl 10.00-15.00. Här firas högmässa […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (2)

Centralt i Norrtälje finns Norrtälje kyrka. Kyrkan är öppen för besök och andakt helgfria vardagar kl 10.00-15.00. Här firas högmässa […]

Geocultural data Norrtälje

Lägenhetsbebyggelse (12)

Torplämning, ca 70×35 m (NV-SÖ), bestående av plats för boningshus och markröjda ytor. Påträffad vid specialinventering 2003. (Dnr 351-766-2003) Tillägg […]

Geocultural data Norrtälje

Runristning (2)

Den runsten, som Rheqelius 1635 reste ” åbredden eller stranden”(ovisst på vilken sida av ån) sedan han påträffat den ” […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (8)

Fornlämningsliknande lämning. Vid förundersökning 2010 med maskinschaktning i den 12×10 m st högen visades den bestå av humös sand. I […]

Geocultural data Norrtälje

Depåfynd

Fyndplats för 51 plåtmynt, 20 på 4 delar och 31 på 2 delarpräglade åren 1717-1737 och påträffade 1868. 14 st […]

Geocultural data Norrtälje

XNorrtälje XGrönlandsgatan X13 (2)

Det finns information om inspelat material från 2021-03-05. XTesta Xsitter Xoch Xjammar Xi Xsitt Xvardagsrum. och inspelningsplats är XGrönlandsgatan X13, […]

Geocultural data Norrtälje

XTest XTestsson

Det finns information om inspelat material från 2021-03-05. XTest Xsjunger XSången Xom XGransäter. och orten är XGransäter X(stadsdel), XNorrtälje.

Geocultural data Norrtälje

XNorrtälje XGrönlandsgatan X13

Det finns information om inspelat material från 2021-03-05. XTesta Xsitter Xoch Xjammar Xi Xsitt Xvardagsrum. och inspelningsplats är XGrönlandsgatan X13, […]

Geocultural data Norrtälje

Begravningsplats (4)

Begravningsplats, ungefärligt läge enligt karta från tidigt 1800-tal (trol. 1813). Området utgjorde enligt denna ”Invigd kyrkogård för Landtvärnet under sista […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (22)

Fossil åker, ca 70×35 m (Ö-V), bestående av 1 åker och 4 röjningsrösen samt åkerhak och en eventuell terrasskant. I […]

Geocultural data Norrtälje

Vägmärke (24)

Milstolpe, ljusgrå gnejs, 1,15 m h 0,25-0,5 m br (N 35cg Ö-S 35cgV) och 0,2 m tj med profilerad bas […]

Geostory Norrtälje

Margaretha Krook Norrtälje

Denna fantastiska karaktärsskådespelerska som många av oss beundrar, föddes 15 oktober 1925 i Stockholm. Lite senare så flyttar Margareta med […]

Geostory Norrtälje

Sven Fredriksson Bed and Breakfast

Konceptet med ”säng och frukost” har funnits sedan människor samlades i samhällen, men det kallades då inte för B&B. På […]

Geocultural data Norrtälje

Havsfrun (2)

Havsfrun (havsrå, sjörå eller sjögubbe) kunde som man förstår vara av båda könen. Oftast var det en grann kvinna framifrån, […]

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (9)

Minnessten huggen, röd granit, 3,5 m h, 0,9 m br (V 15cg N-Ö 15cgS) och 0,4 m tj. Mitt på […]

Geocultural data Norrtälje

Gengångaren (2)

Gengångaren uppenbarade sig för männi…