Beskrivning

Fornborg, ca 140x80 m (ÖNÖ-VSV) (= borgbergets utsträckning, se skiss i inskannat bokuppslag under Referenser). Begränsad av högt stup i NNV, lägre stup mot bergavsatser i NÖ-Ö och V-SV samt låg hällsluttning mot högre block moränplatå i SSÖ. Två stenvallar finns på avsatsen i VSV delen, med en sammanlagd längd av ca 55 m. Den SV stenvallen är 35 m l, 3-5 m br och intill 1,2 m h. Stenarna är i allmänhet 0,2-0,5 m st. Ett större block, 2x2 m st och 1,6 m h, finns där vallen gör en svag böjning. Vallen är rasad både utåt och inåt, större stenar i utsidan ligger dock delvis i förband. Den NV stenvallen är 20 m l, 3-4 m br och intill 0,8 m h. Stenarna är i allmänhet 0,2-0,6 m st. Enstaka större stenar, upp till 1 m st, förekommer. Berget är för övrigt obefäst. Med samma fortifikatoriska princip borde vallar har förekommit även på den Ö-SÖ avsatsen och framför allt på sluttningen mot SSÖ, där tillträde överallt är möjligt, bl.a i en plan skreva rakt in mot hörnet. De befintliga vallarna är dock i läge och utförande av klar fornborgstyp. Ev. är den ofullbordad.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Hägnad (38)

1) Stensträng, 43 m l (V 10cg N-Ö 10cg S) intill 3 m br och 0,3 mh, bestående av 0,3-1 […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (61)

Röjningsröseområde, ca 100×90 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 röjningsrösen samt 2 strängar av röjningssten. Röjningsrösena har bedömts vara av […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (27)

Norrtälje kyrka i bildens mitt, från sydöst. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar