Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Runristning (2)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Den runsten, som Rheqelius 1635 reste " åbredden eller stranden"(ovisst på vilken sida av ån) sedan han påträffat den " i gwanströmmen" , är sedan länge försvunnen.Platsen bör vara denmarkerade,där nu en gångbro går över denna men tillelektricitetsverket från 1912, som enligt nedanståendetidningsart ikel är byggt på platsen för Norrtälje f.d. övre (ochäldre) kvarn. Ån är kanaliserad,till större delen med stensattastränder, och dämd ca 1,5 m på platsen. Samma sten kan avses irannsakningarna, då den lokaliseras till prästgården (= dennuvarande ca 300 m uppströms och omedelbart S om ån ??) och denlåg delvis enligt Bartil i en ej lägesbestämd källarmur. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (8269)
204
Nuvarande väktare
S12
Expeditionsledare (8269)
42
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (58)

1) Stensträng, 43 m l (V 10cg N-Ö 10cg S) intill 3 m br och 0,3 mh, bestående av 0,3-1 […]

Geocultural data Norrtälje

Vigelsjö gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar inom ett ca 125×75 m st område, somgenomvegetation och markbearbetning är tämligen väl avgränsat.Inom detta finns minst 2 husgrunder […]

Geocultural data Norrtälje

Grav – uppgift om typ saknas (5)

Enligt nedanstående uppteckning har ett gravfält borttagits vidgrustäkt inom detta område. I kvarvarande, utsparkade rester synsinga säkra tecken på fornlämningar […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar