Beskrivning

1) Hög, 9 m diam och 0,9 m h. I ytan i regel enstaka stenar0,2-0,4 m st. I mitten grop, 3,5 m diam och 0,5 m dj. I dennakant talrika stenar. Beväxt med ett tiotal tallar, 2 björkar ochnågra lövbuskar. 2 m SV om nr 7 är 2) Hög 8 m diam och 0,6 m h. Iytan relativt talrika stenar, 0,2-0,4 m st. Något flack form medlångsluttande kant i V-S och något skev profil. Beväxt med enrönn ochnågra lövbuskar. Ryggen samt högarna verkar röjd i ytan igammal tid. Några mindre upphöjningar är sannolkit heltnaturliga. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Rospinglan
Scout (23)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Runristning

Den runsten, som Rheqelius 1635 reste ” åbredden eller stranden”(ovisst på vilken sida av ån) sedan han påträffat den ” […]

Geocultural data Norrtälje

Norra Nånö

Terrängen mot Norra Nånö, från S. Stockholms läns museum

Geostory Norrtälje

Yllefabriken

Här på parkeringsplatsen låg vid 1800-talets början en fabrik där man tillverkade ylletyg. Den var ett av Sveriges första helt […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar