Geocultural data Uppsala

Kärl av keramik (4)

Två små fragment av brunsvart/rödgult gods.Ska vara ett fragment enligt katalog.

Geocultural data Uppsala

Stensättning (37)

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt […]

Geocultural data Uppsala

Hög (22)

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (35)

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt […]

Geocultural data Uppsala

Hög (21)

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt […]

Geocultural data Uppsala

Hög (17)

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt […]

Årstakyrkan.png')"> Årstakyrkan.png" style="display: none;">
Geocultural data Uppsala

Årstakyrkan

Årstakyrkan är en stadsdelskyrka i stadsdelen Årsta i Uppsala. Den tillhör Vaksala församling och är kronologiskt den tredje kyrkan i […]

Geocultural data Uppsala

Kennerstedt, Lars

Interiör mot väster. Litografi av Carl Johan Billmark, troligen från 1850-talet.

Geocultural data Uppsala

ÄRKEBISKOPSHUSET

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44 efter ritningar av Carl Hårleman. Huset har delvis uppförts på resterna av det på 1330-talet uppförda domprosthuset, […]

Geocultural data Uppsala

VETENSKAPSSOCIETETENS HUS, SCHEFFERSKA HUSET

Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen ”professor Skytteanum” Johannes Schefferus och […]

Geocultural data Uppsala

Institutionsbyggnad (2)

EKERMANSKA HUSET – Huset uppfördes 1761 som bostadshus för professor Petrus Ekerman. Det ansluter nära till den hårlemanska byggnadsstilen. Till […]

Geocultural data Uppsala

Tjänstebostad

GUSTAVIANUM – Byggnaden uppfördes under 1300- och 1400-talen som ärkebiskopsgård, men blev föremål för genomgripande förändringar 1622-26 efter ritningar av […]

Geocultural data Uppsala

Bruno, Fredrik Daniel (12)

Uppsala Domkyrka. Bilden är tagen från Skytteanska trädgården. Byggnaden Skytteanum skymtar på bilden.

Geocultural data Uppsala

U933 Uppsala domkyrka

Inskriften lyder: Borga lät resa stenen efter Stynbjörn .. Torkel lät (resa den) efter sin broder.

Geocultural data Uppsala

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (10)

Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen ”professor Skytteanum” Johannes Schefferus och […]

Geocultural data Uppsala

DOMKAPITELHUSET

Byggnadens nedre partier mot S:t Eriksgränd har rester av medeltida tvåvåningslängor med handelsbodar i bottenvåningen. Byggnadens övriga partier samt fasaderna […]