Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

ÄRKEBISKOPSHUSET

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44 efter ritningar av Carl Hårleman. Huset har delvis uppförts på resterna av det på 1330-talet uppförda domprosthuset, som sedan 1691 hade varit ärkebiskopsresidens. Ursprungligen byggdes huset i två våningar, men ytterligare en våning tillkom 1767 efter C. J. Cronstedts ritningar. Ärkebiskopshusets nuvarande exteriör tillkom vid en ombyggnad 1901 och ritades av arkitekt Agi Lindegren. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Heritage Hunter

Första upptäckare
Pitepalten
Scout (63)
21
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala socken

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Vaksala kyrkogård

Vaksala kyrkogård i Uppsalas östra del har en tydlig landsbygdskaraktär. Både Vaksala kyrka och dess kyrkogård är från medeltiden.

Geocultural data Uppsala

Uppsala, kv. Torget

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar