Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Hög (17)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt anlagd. Beväxt med två björkar. 5 m NNV om nr 1 är 2) Hög, 7 m diam och 0,4-0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. Delvis synlig kantkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,4-1,0m l stenar. Avplanat topparti. Beväxt med ett lärkträd och någralövbuskar. 3 m NNV om NÖ hörnet av bostadshuset är en högliknandenaturbildning, oval, 14x11 m (NV-SÖ) och 1 m h. Vackert välvd yta. Tillsammans med ägaren, hr Yngve Karlsson, grävdes med spade ett mindre hål ner under torven i högens NV kant. Ingen skärvstenhittades. Däremot kom berget i dagen på ca 2,5 dm dj. I trädgårdens sluttning åt NÖ är några oregelbundna mindre förhöjningar. 2 mVNV om nr 1 och intill och ÖNÖ om tomtgräns är 3) Stensättning,rund, 4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad. Tangeras i VSV av staket(tomtgräns). Rest av gravfält till Årsta.Ändring Dnr 5321/74 Besikt av A-M Berg Bör besikt och inpr i fält. 11.10 - 74 I C. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (5)

Grav- och boplatsområde, ca 60 x 35 m (N-S). Vid en arkeologisk undersökning 2006, föranledd av dragning av ledningar för […]

Geocultural data Uppsala

GAMLA DOMKAPITELHUSET, ECCLESIASTICUM

Huset uppfördes under senare delen av 1600-talet. Portiken, som ritades av Olof Rudbeck d.ä. 1681, finns kvar i sin ursprungliga […]

Geocultural data Uppsala

Anläggning, (2)

Kontext skapad från MIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar