Geocultural data Storvreta

Stensättning (320)

Stensättning, rundad, 4,8×3,5 m stor och 0,4 m hög. Kantkedja av något glest lagda stenar, 0,4-0,8 m stora och 0,2-0,3 […]

Geocultural data Storvreta

Stensättning (319)

Stensättning, närmast fyrsidig, 4,2-4,0 m stor och 0,5 m hög. Kantkedja mot öster av 0,2-1,0 m storas och 0,2-0,5 m […]

Geocultural data Storvreta

Bytomt/gårdstomt (199)

Bytomt (Storvreta), ca 305×30-110 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning enligt storskifteskartan över Storvreta by från år 1763. Bebyggd. Stora delar av […]

Geocultural data Storvreta

Fyndplats (194)

Plats för bronsåldersfynd, intill N spetsen av ett stenblock, 4×3 m och 1,5 m h. Denna punkt ligger i dag […]

Geocultural data Storvreta

Runristning (57)

Runsten, gnejs, 1,9 m h, 1,1 m br (Ö 36cg V 36cg S) och intill 0,5 m tj. Rektangulär genomskärning. […]

Geocultural data Storvreta

Stensättning (291)

Stensättning, rundad, 7,5×6 m stor och 0,4 m hög. Kantkedja i öster , norr och nordväst av 0,2-0,8 m stora […]

Geocultural data Storvreta

Bytomt/gårdstomt (167)

Källargrund, 5 x 3 m (Ö-V) och 0,5 m djup. Ingrävd i Ö kanten av sluttning. Fylld med 0,5-1,0 m […]

Geocultural data Storvreta

Storvreta kapell

Storvreta kapell är en kyrkobyggnad i Storvreta i Uppsala stift. Den hör till Ärentuna församling som ingår i Vattholma pastorat. […]

Geocultural data Storvreta

Gravfält (58)

Gravfält, 150×90 m (NV-SÖ), bestående av ca 40 fornlämningar, varav 5 högar och 35 runda stensättningar. Högarna är 6-11 m […]