Beskrivning

? ?

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Storvreta

Bytomt/gårdstomt (199)

Bytomt (Storvreta), ca 305×30-110 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning enligt storskifteskartan över Storvreta by från år 1763. Bebyggd. Stora delar av […]

Geocultural data Storvreta

Stensättning (320)

Stensättning, rundad, 4,8×3,5 m stor och 0,4 m hög. Kantkedja av något glest lagda stenar, 0,4-0,8 m stora och 0,2-0,3 […]

Geocultural data Storvreta

Gravfält (58)

Gravfält, 150×90 m (NV-SÖ), bestående av ca 40 fornlämningar, varav 5 högar och 35 runda stensättningar. Högarna är 6-11 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar