Geocultural data Storvreta Uppsala kommun

Gravfält (58)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gravfält, 150x90 m (NV-SÖ), bestående av ca 40 fornlämningar, varav 5 högar och 35 runda stensättningar. Högarna är 6-11 m diam och 0,4-1 m h. Fyra av dem har kantkedja eller rest därav 0,15-0,6m h av 0,2-0,8 m l samt i ett fall ett långt block 2,5 m l. Denena högens kantkedja består huvudsakligen av klumpstenar, 0,6-0,8m st. Två av högarna har grop i mitten, varav den ena är rektangulär, 3x2,25 m och 0,7 m dj och den andra 3 m diam och 0,6 m dj.En tredje hög har ett schakt 1 m br och 0,6 m dj, från kanten till mitten. Stensättningarna är 3-9 m diam och 0,1-0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka, i något fall talrika 0,1-0,4 m st stenar,i några fall 0,8 m st. Två har mittblock 1,5x1 m st resp 1 m st,det senare klotartat. Två har mittsten, 0,1 m h och 0,3 resp 0,5diam. Ca hälften av stensättningarna har kantkedja eller rest därav 0,1-0,8 m h av 0,20,8 m l stenar. I de kantkedjor som är högst ingår i allmänhet ett block 1,5-2,5 m l. Ett par stensättningarhar grop i mitten, 1-4 m diam och 0,2-0,6 m dj. Ett flertal fornlämningar är starkt avplanade, och i gravfältets SÖ ände är någraomplockade och ett par starkt urplockade. Några fornlämningar har påförts odlings- och röjningssten. Gravfältet barrskogsbeväxt med inslag av löv. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Storvreta

Storvreta kapell

Storvreta kapell är en kyrkobyggnad i Storvreta i Uppsala stift. Den hör till Ärentuna församling som ingår i Vattholma pastorat. […]

Geocultural data Storvreta

Bytomt/gårdstomt (199)

Bytomt (Storvreta), ca 305×30-110 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning enligt storskifteskartan över Storvreta by från år 1763. Bebyggd. Stora delar av […]

Geocultural data Storvreta

Runristning (57)

Runsten, gnejs, 1,9 m h, 1,1 m br (Ö 36cg V 36cg S) och intill 0,5 m tj. Rektangulär genomskärning. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar